اساساً، خلاصه طراحی گرافیک سندی است که چشم انداز یک پروژه خلاقانه را به تصویر می کشد و انتظارات مشتری را برای نتیجه نهایی ترسیم می کند.

Design Brife