حرفه‌ای

کسب و کار های بزرگ و شرکت ها

20/000/000
تومان
طراحی لوگو منحصر به فرد
1 کانسپت
3 ریویژن
تحویل فرمت های اصلی
انتخاب پالت رنگ وب و چاپ
انتخاب تایپ فیس فارسی و انگلیسی
عناصر گرافیکی شامل پترن و ست اداری
برند بوک  و گاید لوگو حرفه ای
25 روز تحویل

استاندارد

کسب و کار های متوسط و استارت‌آپی

12/000/000
تومان
طراحی لوگو منحصر به فرد
1 کانسپت
2 ریویژن
تحویل فرمت های اصلی
انتخاب پالت رنگ
انتخاب تایپ فیس فارسی و انگلیسی
عناصر گرافیکی شامل پترن
برند بوک
15 روز تحویل
اکونومی

کسب و کار های خانگی و برند شخصی

4/000/000 
تومان 
طراحی لوگو منحصر به فرد
یک کانسپت
1 ریویژن
 تحویل فرمت های اصلی
انتخاب پالت رنگ
انتخاب تایپ فیس
عناصر گرافیکی
برند بوک
7 روز تحویل